Groot taxaties & consultancy o.z. voor een taxatie van uw bedrijfspand of winkelruimte. Klik hier en volg ons op LinkedIn Klik hier en volg ons op Facebook Klik hier en volg ons via Twitter
Hoe werkt een woningtaxatie bij Groot taxaties & consultancy o.z.? Specialist in onroerend goed taxaties - Groot taxaties & consultancy o.z.
NWWI taxatie aanvraag via Groot taxaties & consultancy o.z.
  Go to the English version.
Werkwijze taxatie woning of bedrijfspand

Nadat overeenstemming is bereikt over de taxatieopdracht wordt het onroerend goed op een vakkundige en kritische wijze - zowel intern als extern - beoordeeld, waarbij de onderstaande stappen worden gevolgd:

1. Opname object
Om een object te taxeren zijn diverse factoren van belang, o.a.
de grootte van het object en het perceel;
de indeling het object;
de voorzieningen;
de aanwezigheid van een tuin c.q. buitenruimte, een balkon, een garage, parkeerplaatsen,   een kelder, etc. .

Bouwkundig komen onder meer de volgende aspecten aan de orde:
bouwkundige situatie (fundering, vloeren, muren, kap);
de kozijnen en ramen;
het schilderwerk;
het houtwerk;
de elektrische installatie;
het sanitair;
de cv- installatie;
de keukeninrichting;
het leidingwerk;
de eventuele aanwezigheid van asbesthoudend materiaal;
de isolatievoorzieningen;
de toegepaste materialen;
de kwaliteit en afwerkingsniveau van de woning;
N.B. Dit onderzoek vervangt geen bouwkundig onderzoek. Er wordt alleen gekeken naar de staat van onderhoud. Als de taxateur iets afwijkends ontdekt, waarvan hij de consequentie niet kan overzien, zal hij adviseren de woning bouwkundig te laten keuren.

2. Omgevingsfactoren
Voor of na de opname van het onroerend goed beoordeelt de taxateur de ligging, de stand, de verbinding met snelwegen, de kindvriendelijkheid, de aanwezigheid van voorzieningen zoals winkels, scholen en de ligging t.o.v. andere bedrijfsterreinen of andere gerelateerde bedrijfsfuncties. Daarnaast wordt er gekeken naar de te koop staande objecten, de objecten die in de afgelopen periode zijn verkocht, de ontwikkelingen op de woning- c.q. bedrijfsruimtemarkt en de eventuele ontwikkelingen in de toekomst.

3. Gemeentelijke- en kadastrale informatie
Bij de betreffende gemeente wordt informatie ingewonnen over o.a. de bodemgesteldheid, zoals eventueel aanwezige bodemverontreiniging. Ook worden de publiek- en privaatrechtelijke bepalingen gecontroleerd zoals o.a. bestemmingsplan, erfpachtsituatie, kettingbedingen etc.
De kadastrale informatie met betrekking tot eigendomsverhouding, oppervlakte, eventuele voorkeursrechten etc. wordt uitvoerig doorgenomen.

4. Opstellen van het taxatierapport
Nadat de taxateur bovenstaande informatie heeft verzameld wordt deze grondig bestudeerd en waar nodig uitgediept. Uiteindelijk kan het taxatierapport worden opgemaakt. Het rapport wordt gecompleteerd met foto's en diverse bijlagen zoals eigendomsbewijs, kadastraal bericht, kadastrale kaart etc..

5. Ondertekening van het rapport
Het rapport wordt ondertekend door de taxateur en in duplo opgemaakt waarna de opdrachtgever er over kan beschikken.

^ naar boven ^


 
 
Groot taxaties & consultancy o.z. is aangesloten als NVM makelaar bij NVM Zakelijk.   Groot taxaties & consultancy o.z. is aangesloten als NVM makelaar bij NVM Zakelijk.   Groot taxaties & consultancy o.z. is aangesloten als erkend taxateur bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).   Groot taxaties & consultancy o.z. is VastgoedCert gecertificeerd   Groot taxaties & consultancy o.z. is aangesloten bij Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut)   Groot taxaties & consultancy o.z. maakt gebruik van het uniforme Taxatie Management Systeem van het Taxatie Management Instituut (TMI)
Website ontwerp 2B Media