Taxatiebegrippenlijst van Groot taxaties & consultancy o.z. Klik hier en volg ons op Facebook Klik hier en volg ons via Twitter
Taxatiebegrippenlijst van Groot taxaties & consultancy o.z. Specialist in onroerend goed taxaties - Groot taxaties & consultancy o.z.
NWWI taxatie aanvraag via Groot taxaties & consultancy o.z.
  Go to the English version.
Taxatiebegrippen

Op deze pagina staan de meest voorkomende taxatie begrippen uitgelegd. Door te achterhalen wat de taxatie begrippen precies zijn, kunt u een taxatierapport beter begrijpen. Een taxateur geeft in het taxatierapport aan waarom hij de taxatie uitgevoerd heeft. De onderstaande begrippen staan ingedeeld bij het doel waarvoor het taxatierapport geschreven is. Zo kan een taxatierapport opgesteld zijn voor de vrije markt, de wettelijke huurwaarde, de jaarrekening van een bedrijf, een verzekering en de WOZ waarde.

Taxatie begrippen vrije markt

Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
De onderhandse verkoopwaarde is de vrije verkoopwaarde. Deze waarde is van toepassing als onroerend goed onder normale omstandigheden wordt verkocht. Vrij van huur en gebruik betekent dat het onroerend goed niet door een ander gehuurd en/of bewoond wordt.

Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat
De onderhandse verkoopwaarde is de vrije verkoopwaarde. Deze waarde is van toepassing als onroerend goed onder normale omstandigheden wordt verkocht. In verhuurde staat betekent dat het onroerend goed door een ander gehuurd en/of bewoond wordt.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
De gedwongen onderhandse verkoopwaarde is de verkoopwaarde van onroerend goed als u deze gedwongen moet worden verkocht. Vrij van huur en gebruik betekent dat het onroerend goed niet door een ander gehuurd en/of bewoond wordt.

Gedwongen onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat
De gedwongen onderhandse verkoopwaarde is de verkoopwaarde van onroerend goed als u deze gedwongen (niet aan de huurder) moet verkopen. In verhuurde staat betekent dat het onroerend goed door een ander gehuurd en/of bewoond wordt.

Executiewaarde vrij van huur en gebruik
De executiewaarde is de waarde van onroerend goed als deze gedwongen openbaar moet worden verkocht. Dat kan gebeuren als de rente of aflossing van de hypotheek niet meer betaald kan worden. De executiewaarde is lager dan de vrije verkoopwaarde. Meestal ligt de waarde bij een gedwongen verkoop rond de 85/90 procent van de vrije verkoopwaarde.

Executiewaarde bij eigen gebruik
De executiewaarde is de waarde van onroerend goed als deze gedwongen openbaar moet worden verkocht. Bij de executie waarde bij eigen gebruik kan de koper met het proces-verbaal van veiling het pand ontruimen.

Executiewaarde in verhuurde staat
De executiewaarde is de waarde van onroerend goed als deze gedwongen openbaar moet worden verkocht. In verhuurde staat betekent dat het onroerend goed door een ander gehuurd en/of bewoond wordt.

Economische huurwaarde
De economische huurwaarde is de waarde van onroerend goed als deze op de vrije markt te huur aangeboden wordt.

Waarde in verpachte staat
De waarde in verpachte staat is de prijs van onroerend goed als deze langdurig verpacht wordt. De verpachting moet overeenkomen met de beschrijving die in de Pachtwet staat.

^ naar boven ^
Taxatie begrippen wettelijke huurwaarde

Wettelijke huurwaarde woonruimte
De wettelijke huurwaarde is de maximale redelijke prijs voor het huren van woonruimte. Deze waarde wordt bepaald op grond van de Huurprijzenwet Woonruimte.

Wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte
De wettelijke huurwaarde bedrijfsruimte is de huurprijs die gevraagd kan worden voor het huren van een bedrijfsruimte. Deze huurprijs is conform art. 7:290 Burgerlijk Wetboek. Bij het berekenen van de huurwaarde bedrijfsruimte let men op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. Deze gemiddelde huurprijzen zijn de afgelopen vijf jaar van toepassing geweest. Daarbij zijn ze herleid volgens de algemene ontwikkeling van het prijspeil tot aan de laatste dag van de periode van vijf jaar.

Pachtwaarde
De pachtwaarde is de maximale redelijke prijs voor het verpachten van een agrarische onroerende zaak. Deze waarde wordt bepaald op grond van het pachtnormenbesluit.

^ naar boven ^
Taxatie begrippen jaarrekening ondernemingen

Herbouwwaarde
De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is voor helemaal opnieuw opbouwen van onroerend goed. Deze waarde geldt voor het herbouwen op dezelfde locatie en met dezelfde bestemming. Toegevoegde elementen worden ook meegerekend in de herbouwwaarde. De waarde is alleen op de opstal gebaseerd en in- of exclusief funderingen.

Taxatie begrippen Wet WOZ
De WOZ waarde staat voor Waardering Onroerende Zaken. De belastingdienst gebruikt de WOZ waarde van onroerend goed om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te bepalen. Daarnaast wordt de waarde van uw object gebruikt om verschillende belastingheffingen (onroerende zaak belasting, eigenwoningforfait en waterschapslasten) te berekenen.

Waarde in het economisch verkeer
De waarde in het economisch verkeer is de waarde van onroerend goed als de koper het object onmiddellijk in gebruik zou kunnen nemen. Hierbij is het van belang dat de nieuwe eigenaar het object in zijn huidige staat en volle omvang kan gebruiken.

Gecorrigeerde vervangingswaarde
De gecorrigeerde vervangingswaarde is de prijs van het opnieuw kopen of bouwen van het onroerend goed. Deze waarde is gecorrigeerd met een afschrijving voor technische en functionele veroudering. Daarbij is ook gekeken naar de invloed van latere veranderingen. Ook wordt er rekening gehouden met de aard en de bestemming van het onroerend goed.

Verschotten
Verschotten zijn de extra kosten die een taxateur gemaakt heeft. De taxateur maakt extra kosten als hij de externe factoren die de waarde van uw onroerend goed kunnen beïnvloeden onderzoekt. De taxateur moet het kadaster raadplegen en informatie over de factoren opvragen bij de gemeente. Zulke externe factoren(verschotten) zijn bijvoorbeeld:
o Milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks e.d.;
o Veranderingen door de gemeente of provincie in beleid, bestemming en gebruik in: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, drank- en horecawet, openluchtrecreatie en ontheffing;
o Afgegeven vergunningen aan derden die van invloed (kunnen) zijn op het genot;

Leges
De informatie over veranderingen in bestemming, beleid en gebruik van deze externe factoren is op te vragen bij de gemeente. De kosten die de gemeente hiervoor vraagt zijn verschotten. De tarieven voor het opvragen van de informatie verschillen per gemeente. Zo kunt u in de ene gemeente veel goedkoper uit zijn dan in de andere gemeente.

Informatie uit het kadaster
De taxateur kijkt ook bijna altijd naar de eigendomspapieren. Hij controleert of deze overeenkomen met de gegevens uit het Kadaster. Daarbij kijkt hij of op de woning erfdienstbaarheden, kettingbedingen of erfpacht van toepassing is. Ten slotte wordt onderzocht of de verkoper ook echt de eigenaar is.

^ naar boven ^

 
 
Groot taxaties & consultancy o.z. is aangesloten als NVM makelaar bij NVM Zakelijk.   Groot taxaties & consultancy o.z. is aangesloten als NVM makelaar bij NVM Zakelijk.   Groot taxaties & consultancy o.z. is aangesloten als erkend taxateur bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).   Groot taxaties & consultancy o.z. is VastgoedCert gecertificeerd   Groot taxaties & consultancy o.z. is aangesloten bij Het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut)   Groot taxaties & consultancy o.z. maakt gebruik van het uniforme Taxatie Management Systeem van het Taxatie Management Instituut (TMI)
Website ontwerp 2B Media